Proiecte in desfasurare

atsa pic

Titlu proiect: “Înfiinţare centre de furnizare servicii inovatoare de psihoterapie”

Cine implementează:

 • Asociaţia Help Autism (Agenţie Executivă): la 6 ani de la înfiinţare, cu peste 100 de specialişti, 351 de copii cu tulburări de spectru autist beneficiari ai serviciilor de terapie (aproximativ 80.000 de şedinte de terapie în 2015), peste 500 de părinţi implicaţi, 6 centre în Bucureşti şi Suceava, Asociaţia Help Autism continuă eforturile de a răspunde nevoilor de recuperare şi de integrare a copiilor diagnosticaţi cu tulburări din spectru autist.
 • Asociaţia Autism, Terapie, Sport şi Artă Argeş (Partener): este o asociaţie care vine în sprijinul copiilor cu tulburări din spectrul autist, precum şi cu alte tulburări neuropsihomotorii şi a familiilor acestora. Acţionează şi sprijină identificarea precoce şi ameliorarea calităţii vieţii şi integrării sociale a acestora.

Context: Puţini dintre noi ştiu că autismul este o afecţiune considerată drept una dintre cele mai severe tulburări neuropsihiatrice ale copilăriei, mai frecventă decât cancerul, diabetul şi sindromul Down. Statisticile internaţionale ne arată că 1 din 68 de copii suferă de autism, iar datele înregistrate în ultimii ani în România indică o creştere continuă a numărului acestora. Sunt evidente progresele din ultimii ani în ceea ce priveşte cercetarea cauzelor şi a incidenţei acestei afecţiuni, s-au descoperit terapii inovative, au fost dezvoltate din ce în ce mai multe servicii, atât publice, cât şi private, s-au făcut paşi semnificativi prin adoptarea unei legi specifice (legea autismului 151/2010), s-au desfăşurat campanii de informare. În ciuda acestor progrese, serviciile sunt încă insuficiente, numărul specialiştilor este limitat în raport cu nevoia existentă, mulţi dintre copiii afectați sunt diagnosticaţi târziu, iar informaţiile despre autism sunt reduse, la nivelul societății. Diagnosticarea precoce și intervenția timpurie reprezintă cea mai bună soluție, identificată până în prezent, pentru șansa unei vieți cât mai aproape de normalitate. Prin terapie personalizată, în regim susţinut, şansele de recuperare şi integrare în societate ale copilului cu autism pot fi de peste 50%.

Finanţator: Proiectul este co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă și are un buget total de 277.761,25 CHF. Grantul acordat este de 249.985,12 CHF, iar co-finanțarea asigurată de partenerii proiectului este în valoare de  27.776,13 CHF.  Pentru mai multe detalii privind Programul de Cooperare Elveţiano-Român, vă invităm să vizitaţi:

http://www.swiss-contribution.ro şi www.swiss-contribution.admin.ch/romania.

Perioada de implementare a proiectului: martie 2016 – mai 2017 (15 luni)

Locaţii de implementare: Bucureşti, Argeş, Suceava

Obiectiv general: promovarea activităţilor desfăşurate de către Asociaţia Help Autism şi Asociaţia Autism, Terapie, Sport şi Arte Argeş în furnizarea de servicii sociale, prin înfiinţarea a 3 noi centre de servicii sociale inovatoare de psihoterapie pentru copiii cu tulburări din spectrul autist şi tulburări asociate.

Obiective specifice:

 • OS1 – Promovarea terapiilor inovatoare: analiză aplicată a comportamentului, ergoterapie, ludotarapie, terapie ocupaţională, la nivelul a 3 judeţe (Bucureşti, Suceava, Argeş), în vederea recuperării copiilor cu TSA şi a integrării lor în societate, în cadrul celor 3 centre înfiinţate/dezvoltate, cu ajutorul a 11 psihoterapeuţi şi 3 coordonatori de terapie.
 • OS2– Întărirea capacităţii instituţionale şi operaţionale a Asociaţiei Help Autism, prin promovarea schimbului de bune practici, prin activităţi de strângere de fonduri şi schimburi de experienţă.

Beneficiari direcţi:

 • 75 de copii cu TSA beneficiari ai serviciilor de terapie;
 • 200 de copii beneficiari ai aplicaţiei IT dezvoltate;
 • 2000 de medici de familie participanţi la campania de conştientizare privind TSA (750 vor fi vizitaţi la cabinetele proprii);
 • 4000 părinţi, voluntari, donatori din baza de date a Asociaţiei Help Autism informaţi despre TSA;
 • 12 terapeuţi beneficiari ai cursului de formare ABA şi a schimburilor de experienţă.

Beneficiari indirecţi: 7000 de pacienţi ai medicilor de familie informaţi despre tulburările din spectrul autist, prin intermediul materialelor elaborate în cadrul proiectului.

Principalele rezultate aşteptate:

 • 2000 de medici de familie/pediatriinformaţi despre TSA, despre importanţa aplicării screening-ului gratuit şi a diagnosticării precoce, prin intermediul unei campanii online;
 • 750 de medici de familie informaţi prin intermediul unei campanii offline (prin întâlniri față în față la cabinetele acestora);
 • 7500 broşuri pentru campania de conştientizare privind TSA, 2000 pliante de promovare a proiectului, 3 panouri informative, 150 stickere, realizate în cadrul proiectului;
 • 3 centre sociale pentru copiii cu TSA dezvoltate în Bucureşti, Suceava şi Argeş;
 • 75 de copii cu TSA beneficiari ai serviciilor sociale de terapie în cadrul centrelor înfiinţate;
 • 50 de copii cu TSA care vor înregistra progrese în plan psiho-social, în urma participării la terapie;
 • 1 serviciu multidisciplinar creat (va include terapie ABA, ergoterapie, ludoterapie, terapie ocupaţională, ateliere de socializare);
 • 1 aplicaţie IT inovatoare de suport psihoterapeutic creată;
 • 200 utilizatori ai aplicației IT pentru terapie;
 • 2 ONG-uricare atestă creşterea capacităţii instituţionale, prin creşterea numărului de servicii sociale oferite şi prin diversificarea acestora;
 • 1 curs de specializare în analiza aplicată a comportamentului pentru echipa de terapeuţi implicaţi în proiect;
 • 12 specialişti care îşi îmbunătăţesc competenţele în furnizarea de servicii sociale adresate copiilor cu TSA;
 • 2 schimburi de experienţă realizate;
 • 1 ghid de bune practici realizat;
 • 1 platformă de crowdfunding realizată;
 • 15 mini – campanii de strângere de fonduri realizate prin intermediul platformei.

Asociația Help Autism

logo-helpautism

 

proiecte 2

Purchase Essay for grades and free later nights: These are only a few of the reasons why https://www.bbntimes.com/society/writing-a-finance-essay-tips-for-college-students people buy essay. The internet is full of article illustrations and tips on how best to write fantastic essays. Buy essay to have better grades and good times later free from homework Pupils are often tired of constant assignments and frequently it’s not a mystery. Should you buy an article for us, you can be a happy man again and have your school nights enjoyable once more.